Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 07 2013

5366 6a9a
Reposted by1923freewaybonejanglessieGabreiilahalyscircus

November 20 2013

3394 f172 390
Reposted byMyBlackWingswatdafakherlipsbonejanglessiefrittatensuppenoexistsobolelleripurepoisonherlipsrudzinskarudeez
3390 6426 390
Reposted bybonejanglessiehalyscircus
3379 8023 390
Reposted bybonejanglessiefrittatensuppeciciakMyBlackWingshalyscircus
3360 9b62
Reposted byicd-10-g43siwuseqredshadowirmelincygi-chanbonejanglessie

November 05 2013

0002 7312 390
Reposted byshakemetosiaaszaaatanrudzinskamanticoremymajodrinkmysoulstarryeyedmdjgforgetGabreiilawisienka207bizarrerie
0000 37f1 390
Reposted byAboutTodaynotnecessarilybizarreriehalyscircuscytrusowayoursway

November 03 2013

1028 6a2b 390
Reposted fromLittleJack LittleJack
Reposted byciciakZeukobonejanglessiehalyscircus
Reposted bytosiaableheredvarethciciakbonejanglessiecalliopehalyscircus
Reposted byeredvarethprzytulankitosiaawastelanddiviZeukoGabreiilashakemechybakpiszveronicously
Reposted byhiimsarairokichigai
4796 3e7d 390
Reposted byovenorGabreiila
4793 1959
Reposted byzwariowalamfrittatensuppeherlipsGabreiila

September 25 2013

8890 73f3 390
 misfits <3
Reposted fromkoskoss koskoss

September 08 2013

2332 9ec7 390

September 02 2013

Jesteśmy młodzi. Powinniśmy za dużo pić. Powinniśmy się źle zachowywać i ruchać się do upadłego. Imprezy są dla nas. Tak to już jest. Kilkoro z nas przedawkuje albo zwariuje... Ale Karol Darwin powiedział: Nie zrobisz omletu bez rozbicia kilku jajek. I o to właśnie chodzi, o rozbijanie jajek! A przez jajka mam na myśli rozpierduchę na przyjęciu pierwszej klasy. Gdybyście mogli się zobaczyć! Łamiecie mi serce. Nosicie swetry! A mieliśmy wszystko! Zjebaliśmy swoje życie szybciej i lepiej, niż jakiekolwiek pokolenie przed nami. Byliśmy tacy piękni! Jesteśmy zjebami. Ja jestem zjebem i planowałem taki być nim skończę 20 lat, może nawet przed 30. I prędzej ruchnę moją matkę, nim pozwolę komukolwiek odebrać to mi!'
— Nathan, Misfits
Reposted fromunsteadyshy unsteadyshy

August 20 2013

Play fullscreen
For all fans of Simon ;)
Reposted bynetjudisorderly

July 23 2013

8474 95fb 390
Reposted bywonderlustqueenlanabananamerrlatenightstoriesoutlineelleridrinkmysoulbrokensmileCoriLiaradamniegadamAboutTodaymockingcatarizonadreamjasmynmyniupaasiakhowdyjenMambaforgetGabreiilamasacrationredshadowZeukowrajtla-lunalovetopuszkafullmoonohhmarigoldnoexistMistaakeesiamnotarobotnothingwrongnosiemagreatdayforfreedomdotmariuszcz3koladabadalenaseeyousoontymkaMissySleepyzapalenieosierdziakociesercewithmyheadinspaceAvienaeatramentovvaAdonisarcticowllifeistragic

June 13 2013

1660 6b94 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl